Zoran Skoda
CV

Ph.D. Sveučilište u Wisconsinu, 2002.

Doktorski rad Coset spaces for quantum groups, branjen 17.1.2002.

Proljeće 2002. gostujući docent na Sveučilištu Purdue

Jesen 2002. gostujući docent na Sveučilištu Indiana u Bloomingtonu

Proljeće 2003. gostujući učenjak na Sveučilištu Indiana

1.7.2003. dolazi na Zavod za teorijsku fiziku Instituta Ruđer Bošković gdje nekoliko godina s prekidima radi kao znanstvenik-postdoktorand iz polja fizike

2003-2014. više puta pozvani gostujući znanstvenik na periode po 1-6 mjeseci u inozemstvu (više puta na IHES i Max Planck Bonn te po mjesec dana na nekoliko mjesta kao Tecnico Lisboa, Swansea Wales itd.).

2007. zvanje znanstvenog suradnika iz matematike

2008. naslovno zvanje docenta iz matematike na PMF-MO, Zagreb, 2008-2017 predavao po 1 puta 6 poslijediplomskih kolegija

2014. reizabran u naslovno zvanje docenta

2015. zvanje višeg znanstvenog suradnika iz matematike

2016. zvanje znanstvenog suradnika iz fizike

Rujan 2015. izabran kao izvanredni profesor matematike na Sveučilištu Hradec Kralove, Češka, znanstveni rad (dio radnog vremena)

Od proljeća 2016- zaposlen kao docent na Sveučilištu u Zadru

Bibliografija bib.irb.hr

Created on December 18, 2017 at 12:45:36. See the history of this page for a list of all contributions to it.