Zoran Skoda binomna i Poissonova razdioba

Binomna razdioba

Promatrajmo neki pokus u kojem promatramo pojavljivanje ili nepojavljivanje nekog obilježja. Neka je vjerojatnost pojavljivanja tog obilježja pp tada je vjerojatnost nepojavljivanja q=1pq = 1 - p.

Ponavljajmo taj pokus nn puta, u uvjetima u kojima jedan pokus ne utiče na drugi, tj. da je vjerojatnost (ne)pojavljivanja obilježja u svakom pokusu nezavisna. Kolika je vjerojatnost da se u nn pokusa, obilježje pojavi točno mm puta (za 0mn0\leq m\leq n). Vjerojatnost je

P(m)=B(n,p)(m)=(nm)p m(1p) nm P(m) = B(n,p)(m) = \binom{n}{m} p^m (1-p)^{n-m}

Objašnjenje formule: Vjerojatnost da se mm pojavljivanja i (nm)(n-m) nepojavljivanja desi u točno određenom poretku je p m(1p) nmp^m (1-p)^{n-m} jer je to nn nezavisnih događaja čija vjerojatnost se množi, a ona je pp za pojavljivanje i (nm)(n-m) za nepojavljivanje. No, postoji ukupno (nm)\binom{n}{m} različitih poredaka na kojim mjestima se pojavi, a na kojem ne pojavi obilježje (zaista – biramo mm mjesta gdje se desi od ukupno nn mjesta, dakle to možemo na (nm)\binom{n}{m} načina).

Funkcija vjerojatnosti B(n,p):m(nm)p m(1p) nmB(n,p): m\mapsto \binom{n}{m} p^m (1-p)^{n-m} zove se funkcija vjerojatnosti binomne razdiobe.

Očekivanje broja pojavljivanja obilježja je E[m]=npE[m] = n p.

Poissonova razdioba

Poissonova razdioba je granična vrijednost binomne razdiobe kada nn\to\infty, a p0p\to 0, uz uvjet da umnožak λ=np\lambda = n p bude stalan (konstantan).

Tu je opisana situacija takva da se u ma kojem malom intervalu δ t\delta_t obilježje pojavljuje s malom vjerojatnošću rδ tr \delta_t. Tada je vjerojatnost da se u intervalu duljine tt obilježje pojavi mm puta

P(m)=λ me λm! P(m) = \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}

gdje je λ=rt\lambda = r t.

Očekivanje broja pojavljivanja obilježja je λ\lambda.

Mogli smo krenuti od slučaja kad je t=1t = 1. Kako u praksi obično želimo da se mm puta obilježje pojavi u intervalu duljine tt. Možemo smatrati kao da je to duljina 11 u novim reskaliranim jedinicama. Kako je tt puta dulji interval, to znači da je gustoća pojavljivanja u novim jedinicama toliko puta veća. Dakle, u intervalu duljine 11 u novim jedinicama imamo novi λ=λt\lambda' = \lambda t.

Primjer

Ispred Markove kuće u prosjeku prođu 2 auta u 3 minute. Kolika je vjerojatnost da prođu 4 auta u slijedećih 5 minuta ?

Odgovor: pitanje se odnosi na interval od 5 minuta. Dakle λ\lambda se odnosi na taj interval koji nas zanima. Možemo postaviti slijedeći razmjer:

λ\lambda : 5 min = 2 auta : 3 min

Dakle, λ=2×5/3=3.33\lambda= 2 \times 5/3 = 3.33 auta. U prosjeku prođu 3.33 auta u 3 minute. Vjerojatnost da prođu m=4m = 4 je, prema Poissonovoj razdiobi,

P(m)=λ me λm!=3.33 4*exp(3.33)4*3*2*1=(122.96*0.035793)/24=0.18338 P(m) = \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!} = \frac{3.33^4 * \exp(-3.33)}{4*3*2*1} = (122.96*0.035793)/24 = 0.18338

ili 18.338 posto.

Materijali drugih autora

Studentima mogu biti korisna i dva kratka predavanja o binomnoj distribuciji sa Sveučilišta Sjever na youtubeu yt1 (prvi dio, 12 min), yt2 (drugi dio, 8 min).

Last revised on November 8, 2022 at 18:54:48. See the history of this page for a list of all contributions to it.