Zoran Skoda
homotopija lekcija6

Lekcija je održana u srijedu, 16. prosinca 2009.

Glavne teme su objekt cilindra CylXCyl X i objekt puteva PathXPath X za bilo koji objekt XX modelne kategorije MM, te pomoću njih definirani pojmovi lijeve i desne homotopije. Lekcija slijedi uglavnom Hirschhornovu knjigu, glava 7.

Created on January 19, 2010 at 16:26:48. See the history of this page for a list of all contributions to it.