Zoran Skoda stat-191120

Zapis dijela lekcije 19.11.2020.

UVJETNA VJEROJATNOST

A = događaj čija nas uvjetna vjerojatnost zanima

B = događaj kojeg pretpostavljamo da će se desiti

Znači sav svijet je unutar B.

P(A) obična vjerojatnost

P(A ako znamo da je B) = P(A | B) = n(A i B)/n(B)

P(A) = n(A)/n(ukupno) (relativna frekvencija ako mjerimo konačno mnogo puta)

P(A i B) = n(A i B)/n(ukupno)

pa kombiniramo u

P(A|B)=P(AB)P(B)=n(AB)/n(ukupno)n(B)/n(ukupno)=n(AB)n(B) P(A | B) = \frac{P(A\cap B)}{P(B)} = \frac{n(A \cap B)/n(ukupno)}{n(B)/n(ukupno)} = \frac{n(A\cap B)}{n(B)}

Primjer. Pretpostavimo da su događaji

A = događaj da je sutra kiša B = događaj da je sutra manje od 10 stupnjeva Celzijusa

Ukupno mjereno 25 puta što se desi u studenom.

10 dana je niti A niti B P(neA i neB)=10/25

5 dana je A a nije B P(A i neB)=5/25

6 dana je B a nije A P(neA i B)=6/25

4 dana je i manje od 10 stupnjeva i pada kiša P(A i B)=4/25

vjerojatnost od A P(A) = P(A i neB)+P(A i B) = 9/25

vjerojatnost od B n(B)=10, P(B) = 10/25

vjerojatnost od A ako B

P(A|B)= n(A i B)/n(B) = 4/10

P(A | B) = P(A i B)/P(B) = (4/25)/(10/25) = 4/10

P(kiša ako manje od 10 stupnjeva) = 4/10

   P(B | A) = 4/9

BAYESOVA formula

Totalna vjerojatnost ako ima više mogućnosti (kanali)

B 1,B 2,B 3B_1, B_2, B_3 su međusobno isključivi događaji

i zajedno su sve: B 1B_1 ili B 2B_2 ili B 3B_3 se mora desiti

P(A)=P(B 1)P(A|B 1)+P(B 2)P(A|B 2)+P(B 3)P(A|B 3) P(A) = P(B_1)\cdot P(A|B_1) + P(B_2)\cdot P(A|B_2) + P(B_3)\cdot P(A|B_3)
P(A|B 1)=P(AB 1)P(B 1),P(AB 1)=P(A|B 1)P(B 1). P(A|B_1) = \frac{P(A\cap B_1)}{P(B_1)},\,\,\,\, P(A\cap B_1)= P(A|B_1)\cdot P(B_1).
P(B 1|A)=P(AB 1)/P(A) P(B_1|A) = P(A\cap B_1)/P(A)
P(B 1|A)=P(B 1)P(A|B 1) P(B_1|A) = P(B_1)\cdot P(A|B_1)

podijeljeno sa

P(B 1)P(A|B 1)+P(B 2)P(A|B 2)+P(B 3)P(A|B 3) P(B_1)\cdot P(A|B_1) + P(B_2)\cdot P(A|B_2) + P(B_3)\cdot P(A|B_3)

i omjer je Bayesova formula!

Tvornica cipela. Proizvode se dvije vrste cipela, visoke i niske. I kod visokih cipela je vjerojatnost da je cipela s greškom je 5%. Kod niskih cipela je vjerojatnost 3%. U dućanu je 45 visokih cipela i 35 niskih cipela iz te tvornice. Znamo da je Martin ušao u dućan i kupio cipelu s greškom. Pretpostavljamo da je kupio cipelu nasumce. Koja je vjerojatnost da je ta cipela visoka ?

Tri osnovna događaja:

uzeta visoka cipela V

uzeta niska cipela N

uzeta cipela s greškom G

P(G|V) = 0.05, P(V)=45/80, P(G|N) = 0.03, P(N)=35/80

PITANJE: Nađi P(V|G)

V i N su dva međusobno isključiva kanala 

Bayesova formula

P(V|G)=P(G|V)P(V)P(G|V)P(V)+P(G|N)P(N) P(V|G) = \frac{P(G|V)P(V)}{P(G|V)P(V)+P(G|N)P(N)}
P(V|G)=P(VGP(G) P(V|G) = \frac{P(V \cap G}{P(G)}
P(VG)=0.0545/80 P(V\cap G) = 0.05\cdot 45/80
P(G)=0.0545/80+0.0335/80 P(G) = 0.05\cdot 45/80 + 0.03\cdot 35/80
P(V|G) = 0.0545/800.0545/80+0.0335/80 = 545/8545/8+335/8 = 225/8(225+105)/8 = 225/330\array{ P(V|G) &=& \frac{0.05\cdot 45/80}{0.05\cdot 45/80+0.03\cdot 35/80}\\ &=& 5\cdot\frac{45/8}{5\cdot 45/8+3\cdot 35/8}\\ &=& \frac{225/8}{(225+105)/8}\\ &=& 225/330}

Milan posjećuje svoju baku na selu. Na selu ima pasa koji grizu. Ima dva načina da posjeti baku, jedan je preko brda, a drugi je dolinom. Ako ide preko brda, vjerojatnost da sretne psa je 20%, a ako ide dolinom onda je 40%. Milan posjeti baku svake nedjelje, i svake treće nedjelje od toga ide dolinom. Jedne nedjelje nasumce i mi dođemo kod Milanove bake, kad ono dolazi Milan sav uspuhan da ga je ganjao pas. Kolika je vjerojatnost da je Milan išao dolinom ?

G sreo psa/ganjao pas D dolinom B brdom

P(D)=1/3

P(B)=2/3

P(G|B)=0.2

P(G|D)=0.4

D i B su kanali/staze

Pitanje: P(D|G)=?

P(D|G) = P(D i G)/P(G)

P(D i G) = P(D)\cdot P(G|D) = (1/3)\cdot 0.4=2/15

P(G) = (1/3)\cdot 0.4+(2/3)\cdot 0.2 = 2/15+2/15=4/15

P(D|G)=(2/15)/(4/15)= 2/4 = 0.05 = 50%

SLUČAJNA VELIČINA

Veličina koja zavisi od ishoda eksperimenta, odnosno zavisi od slučajnog događaja.

Bacanje kocke. Bacamo kocku 2 puta i gledamo zbroj

Z = b1 + b2 ovisi o dva bacanja

Ishodi: (1,1),(1,2),(1,3),…,(2,1),(2,2),…,(6,6)

36 ishoda

kocka je fer (pravedna igra!) ako je svih 6 brojeva u svakom bacanju jednako vjerojatno, pa onda i svih 36 kombinacija

Z ovisi o tome koji je ishod

Koliko je Z u prosjeku ?

ZBROJITI po svim slučajevima

P(ishod)Z(ishod)=E[Z]P(ishod)\cdot Z(ishod) = E[Z] (expectation)

           matematičko očekivanje ili matematička nada

1/36\cdot 2 <– (1,1)

Z = 2 u 1 slučaju (1,1)

3 u 2 slučaja (1,2), (2,1)

4 u 3 slučaja (1,3),(2,2),(3,1)

5 ima u 4 slučaja (1,4),(2,3),(3,2),(4,1)

6 u 5 (1,5),(2,4),(3,3),(4,2),(5,1)

7 u 6 (1,6),…,(6,1)

8 u 5 (2,6),(3,5),(4,4),(5,3),(6,2)

9 u 4

10 u 3

11 u 2

12 u 1 (6,6)

21+32+432\cdot 1+3\cdot 2+4\cdot 3 itd.

2 + 6+ 12+20 +30+42+40+36+30+22+12= 252

prosjek je E[X]=252/36 = 7

E[X 2]E[X] 2E[X^2]-E[X]^2 varijanca

E[(XE[X]) 2]E[(X-E[X])^2] isto varijanca

XE[X]X - E[X] je odstupanje od očekivanja

(XE[X]) 2(X - E[X])^2 je kvadratno odstupanje od očekivanja

E[(XE[X]) 2]E[(X-E[X])^2] je onda očekivanje (ili prosjek) kvadratnog odstupanja od očekivanje

Korijen od varijance je standardno odstupanje.


Matematička nada veličine broj crnih kuglica koje izvučem ako nasumce izvučem 2 kuglice iz urne od 5 kuglica u kojoj su 3 crne i 2 bijele kuglice ?

X P(X) 0 (22)/(52)=01/10=0 1 (31)(21)/(52)=132/10=0.6 2 (32)/(52)=23/10=0.6\array{ X & P(X)\\ 0 \cdot & \binom{2}{2}/\binom{5}{2} = 0\cdot 1/10 = 0\\ 1 \cdot & \binom{3}{1}\cdot \binom{2}{1}/\binom{5}{2}= 1\cdot 3\cdot 2/10=0.6 \\ 2 \cdot & \binom{3}{2}/\binom{5}{2} = 2\cdot 3/10 = 0.6 }

zbroj E[X] je 0+0.6+0.6=1.2 crne kuglice u prosjeku

(52)=5421=10 (22)=2121=1 (32)=3221=3\array{ \binom{5}{2} = \frac{5\cdot 4}{2\cdot 1} = 10\\ \binom{2}{2} = \frac{2\cdot 1}{2\cdot 1} = 1\\ \binom{3}{2} = \frac{3\cdot 2}{2\cdot 1} = 3 }

Komplicirani problem s kartama

U ruku smo stavili slučajni odabir 4 karte od 32. 4 boje puta 8 po skali = 32.

dajemo bodove: svakom trefu (to je boja) dajemo 1 bod i svakom svakom asu dajemo jedan bod

Nađi očekivanje ukupnog broja bodova od slučajne karte.

X – slučajna veličina – broj bodova

ukupno mogućih (32 izaberi 4) je

(324)=323130294321=4311029=124290=35960 \binom{32}{4} = \frac{32\cdot 31\cdot 30\cdot 29}{4\cdot 3\cdot 2\cdot 1}=4\cdot 31\cdot 10\cdot 29=124\cdot 290=35960

X je od 0 do 5. Od 32 karte imamo At (as tref), 3 druga asa (A), 7 drugih trefova (t) i 21 ostala karta (0). Ti brojevi 3,7,21 se često pojavljuju dolje.

X=5X = 5

At, A, A,A -> 1(33)=11\cdot \binom{3}{3} = 1 slučaj

At, A, A,t -> (32)7=21\binom{3}{2}\cdot 7= 21

At, A, t, t -> 3(72)=633\cdot \binom{7}{2} = 63

At, t,t,t -> (73)=765321=35\binom{7}{3} = \frac{7\cdot 6\cdot 5}{3\cdot 2\cdot 1} = 35

ukupno 1+21+63+35= 120

vjerojatnost 120/35960

doprinos očekivanju 5120/359605\cdot 120/35960

X=4X=4

At,A,A,0 -> (32)21=63\binom{3}{2}\cdot 21 = 63

At,A,t,0 -> 3721=4413\cdot 7\cdot 21 = 441

At,t,t,0 -> (72)21=441\binom{7}{2}\cdot 21 = 441

A,A,t,t -> (32)(72)=63\binom{3}{2}\cdot\binom{7}{2} = 63

A,t,t,t -> 3(73)=1053\cdot\binom{7}{3} = 105

A,A,A,t -> 17=71\cdot 7 = 7

t,t,t,t -> (74)=76544321=35\binom{7}{4} = \frac{7\cdot 6\cdot 5\cdot 4}{4\cdot 3\cdot 2\cdot 1} = 35

A,A,A,A -> 0 načina( jedan bi morao biti At)

ukupno 63+441+441+63+105+7+35=1155

vjerojatnost 1155/35960

doprinos očekivanju 41155/359604\cdot 1155/35960

X=3X=3

A,A,A,0 –> (33)(211)=121=21\binom{3}{3}\cdot\binom{21}{1} = 1\cdot 21=21

A,A,t,0 –> (32)721=441\binom{3}{2}\cdot 7\cdot 21 = 441

A,t,t,0 –> 3(72)21=32121=13233\cdot\binom{7}{2}\cdot 21 = 3\cdot 21\cdot 21 = 1323

t,t,t,0 –> (73)21=735\binom{7}{3}\cdot 21 = 735

At,A,0,0 –> (31)(212)=3210=630\binom{3}{1}\cdot\binom{21}{2} = 3\cdot 210 = 630

At,t,0,0 –> (71)(212)=7210=1470\binom{7}{1}\cdot\binom{21}{2} = 7\cdot 210 = 1470

ukupno 21+441+1323+735+630+1470=4620

vjerojatnost 5061/35960

doprinos očekivanju 35061/359603\cdot 5061/35960

X=2X=2

At,0,0,0 (213)=212019321=7019=1330\binom{21}{3}=\frac{21\cdot 20\cdot 19}{3\cdot 2\cdot 1}=70\cdot 19=1330

A,t,0,0 (31)(71)(212)=4410\binom{3}{1}\cdot\binom{7}{1}\cdot\binom{21}{2}= 4410

A,A,0,0 (32)(212)=630\binom{3}{2}\cdot\binom{21}{2}=630

t,t,0,0 (72)(212)=21210=4410\binom{7}{2}\cdot\binom{21}{2}=21\cdot 210=4410

ukupno 1330+4410+630+4410=10780

vjerojatnost 10780/35960

doprinos očekivanju 210780/359602\cdot 10780/35960

X=1X=1

A,0,0,0 –> (31)(213)=3212019321=31330=3990\binom{3}{1}\cdot\binom{21}{3}= 3\cdot \frac{21\cdot 20\cdot 19}{3\cdot 2\cdot 1}=3\cdot 1330=3990

t,0,0,0 –> (71)(213)=71330\binom{7}{1}\cdot\binom{21}{3}= 7\cdot 1330

ukupno 101330=1330010\cdot 1330 = 13300

doprinos očekivanju 113300/359601\cdot 13300/35960

X=0X=0 nula bodova

0 0 0 0 (4 prazne od 21 karte) (214)=5985\binom{21}{4} = 5985

vjerojatnost je 5985/35960

doprinos očekivanju 05985/35960=00\cdot 5985/35960=0

Ukupno

Ukupan broj slučajeva za 0,1,2,3,4 i 5 bodova je

120+1155+4620+10780+13300+5985=35960

što je točno (324)\binom{32}{4}, dakle sve smo slučajeve pravilno pobrojili!

Očekivanje je zbroj doprinosa

E[X]=5120+41155+34620+210780+113300+0598535960=5394035960=1.5 E[X] = \frac{5\cdot 120+4\cdot 1155+3\cdot 4620+2\cdot 10780+1\cdot 13300+0\cdot 5985}{35960} = \frac{53940}{35960} = 1.5

Rezultat je neobično jednostavan! Prosječno skupimo jedan i pol bod.

OPASKA: (7 izaberi 4) = (7 izaberi 3) jer je 3+4=7, a izabrati 4 je isto što izostaviti odabrana 3.

Last revised on December 4, 2020 at 12:40:09. See the history of this page for a list of all contributions to it.