Zoran Skoda stat-211120

Vidi i prezentaciju statpres2.pdf (u sredini prezentacije su i dvije prazne tablice za vježbu, nakon njih se nastavlja prezentacija, a na samom kraju je snimka iz geogebre).

Σ i=1 5x i\Sigma_{i=1}^5 x_i (Suma od 1 do 5 od x ix_i)

5 je broj mjerenja u tablici / broj eksperimenata

mjerenje slučajnog uzorka

prosjek = aritmetička sredina = zbroj izmjerenih x-eva/koliko ih ima

E[X]E[X] očekivanje – matematička nada

XX slučajna veličina

E[X]=Σ iX(i)P(i)=Σ iX(i)f(i)/n E[X] = \Sigma_i X(i) P(i) = \Sigma_i X(i) f(i)/n

(jednako ako je broj eksperimenata/mjerenja jako velik) pri čemu je

nn = suma po ii, od f if_i, dakle n=f(1)+f(2)+=Σ i=1 kf(i)n = f(1)+f(2)+\ldots=\Sigma_{i=1}^k f(i)

f i=f(i)f_i=f(i) frekvencija vrijednosti slučajne veličine, koliko puta se pojavljuje

f(i)/n relativna frekvencija događaja

kk je broj grupa (različitih rezultata)

reprezentativan uzorak: kad je relativna frekvencija jako blizu stvarnoj vjerojatnosti

506 + 517 + 545 + 545 + 520

=506+517+545×2+520= 506 + 517 + 545\times 2 + 520

Umjesto sume x 1+x 2+x 3+x_1 + x_2 + x_3 +\ldots

onda pišemo

x 1f 1+x 2f 2+ x_1\cdot f_1 + x_2\cdot f_2 + \ldots

ali mi sad indeks ii u x ix_i nije više redni broj mjerenja, nego redni broj jednog rezultata koji se odnosi na cijeli niz jednakih mjerenja. Dakle, to označava cijelu grupu mjerenja s istim rezultatom, radije nego jedan rezultat.

Slično i s drugim usrednjenim veličinama, na primjer sa standardnom devijacijom,

Var(x)=Σ i=1 kf(i)(x ix¯) 2n Var(x) = \frac{\Sigma_{i=1}^k f(i)(x_i - \bar{x})^2 }{n}

i standardnom devijacijom

σ x=Var(x)=Σ i=1 kf(i)(x ix¯) 2n \sigma_x = \sqrt{Var(x)} = \sqrt{\frac{\Sigma_{i=1}^k f(i)(x_i - \bar{x})^2 }{n}}

Last revised on November 21, 2020 at 12:14:55. See the history of this page for a list of all contributions to it.