Zoran Skoda
strunaPrimjedbe

Here I note some disagreements with current solutions in Struna project

  • jednadžba gibanja - diferencijalna jednadžba ili jednadžba razlika kojom je određeno vremensko ponašanje dinamičkoga sustava; jednadžba razlika treba diferencijska jednadžba

ISO704.pdf

Last revised on September 15, 2012 at 01:06:56. See the history of this page for a list of all contributions to it.