Zoran Skoda
zadarmat2 rez rok1 2017

Rezultati rok1 5.6.2017.

Grupa B

Od mogucih 50 bodova

Dora Bolonja 9

Lucija Čerina 35

Matea Grudiček 4

Lea Karačić 34

Ivana Kujundžić 14

Iva Maloča 34

Renata Marketin 33

Rebecca Paleka 34

Marita Perić 9

Antonia Radović 32

Deni Tomić 11.5

Ivona Vidović 27

Diana Vukadin 18

Lucija Zrile 27

Grupa A

Diskvalificirani testovi Antunović 0, Dijan 0

Svetlana Bajić 28.5

Eni Batinić 25

Ana Deronja 34

Ivana Franjić 25.5

Kristina Gambiroža 39

Iva Gašić 40

Gloria Grbić 19

Dolores Franić 35

Maria Jonjić 30

Franka Junaković 22

Nikoleta Konjih 29.5

Marija Lonić 11.5

Pera Odrljin 34

Nora Perić 38

Danijela Puljić 31.5

Mato Stanić 14

Tea Stjepić 34.5

Sunčica Boljat 14

Petra Škara 27

Antonia Tadić 11

Last revised on June 14, 2017 at 07:09:06. See the history of this page for a list of all contributions to it.