Zoran Skoda
magma

Algebarska struktura sa samo jednom binarnom operacijom zove se binarna algebarska struktura ili magma. Dakle, magma je skup MM zajedno za nekom operacijom, dakle funkcijom :M×MM\cdot : M\times M\to M.

Ponekad se gledaju nešto općenitije parcijalne binarne algebarske strukture; tada se termin magma ne koristi. Parcijalna binarna algebarska struktura je skup SS zajedno s parcijalnom binarnom operacijom, tj. binarnom operacijom definiranom samo na nekim parovima, odnosno funkcijom :TS\cdot : T\to S gdje je TS×ST\subset S\times S. Mnoge starije knjige umjesto magme kažu grupoid. U modernoj matematici, grupoid je nešto drugo, kod njega je kompozicija asocijativna ali nije uvijek definirana (Brandtov grupoid).

Najvažnije vrste magmi su polugrupe, monoidi, grupe; kod njih tražimo zadovoljavanje dodatnih aksioma.

category: zadarmat4

Created on April 27, 2016 at 10:55:01. See the history of this page for a list of all contributions to it.