Zoran Skoda
niz

Neka je SS neki skup. Niz aa elemenata skupa SS je funkcija iz skupa prirodnih brojeva \mathbb{N} u SS. Vrijednost a(n)a(n) za neki određeni nn označava se obično s a na_n i zove nn-ti član niza. Sam izraz a na_n gdje je nn neodređen naziva se opći član niza aa. Ponekad govorimo o formuli za niz (tj. funkciju niza) a:na na : n\mapsto a_n kao formuli za opći član niza, npr. na n=(1+1n) nn \mapsto a_n = \left(1 +\frac{1}{n}\right)^n.

U starijoj literaturi umjesto riječi niz ponekad se u istom značenju koristi slijed.

Ponekad gledamo i funkcije iz nekog početnog segmenta {1,,k}\{1,\ldots,k\}\subset\mathbb{N} prirodnih brojeva u SS i zovemo ih konačni nizovi ili slogovi elemenata skupa SS.

Last revised on September 8, 2017 at 08:44:10. See the history of this page for a list of all contributions to it.