Zoran Skoda
elementarna funkcija

Grubo govoreći elementarne funkcije su funkcije realne varijable (ili kompleksne varijable) koje se pomoću osnovnih računskih operacija (zbrajanje, množenje, dijeljenje, oduzimanje) i kompozicije funkcija mogu dobiti od polinomijalnih funkcija, eksponencijalne funkcije, logaritamske funkcije, potenciranja, trigonometrijskih funkcija i inverznih trigonometrijskih funkcija. Zapravo u elementarne funkcije se uračunavaju ne samo nn-ti korijeni nego funkcionalna zavisnost nula proizvoljnog polinoma od njegovih koeficijenata (algebarske funkcije). Taj slučaj za potpuno razumijevanje traži razmatranje funkcija kompleksne varijable i grananje tih rješenja.

Npr. svaka racionalna funkcija se po definiciji dobije dijeljenjem dviju polinomijalnih funkcija pa se također smatra elementarnom funkcijom.

Funkcije realne ili kompleksne varijable koje nisu elementarne ponekad zovemo transcendentnim funkcijama.

category: zadarmat3

Last revised on January 25, 2018 at 05:05:39. See the history of this page for a list of all contributions to it.