Zoran Skoda
homotopija lekcija7

Lekcija je održana u srijedu, 13. siječnja 2010.

Dokazana je Ken Brownova lema i nekoliko teorema o homotopskoj ekvivalenciji te Whiteheadov teorem. Obrađena su tri pristupa homotopskoj kategoriji HoMHo M Quillenove modelne kategorije MM. Definirane su lijeve i desne Kanove ekstenzije, pojam Quillenove adjunkcije, te lijevi i desni izvedeni (= derivirani) funktori.

Homotopija lekcija: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,9

Created on January 19, 2010 at 16:30:47. See the history of this page for a list of all contributions to it.