Zoran Skoda
ciljevi zadarmat

Na učiteljskom studiju u Zadru matematika je zastupljena preko 9 kolegija: 4 semestra matematike zadarmat1, zadarmat2, zadarmat3, zadarmat4, 4 semestra metodike matematike i (za integralni studij, novi kolegij) uvod u statistiku.

Metodika matematike se odnosi na podučavanje matematike u školi, dok kolegiji matematika 1-4 i statistike daju matematičko obrazovanje koje je samo jednim dijelom usmjereno na davanje osnova za razumijevanje metodike i samog podučavanja u nižim razredima osnovne škole (mnogi studenti misle da je njima matematika potrebna samo za to). Ovdje se uči i matematika koja će omogućiti nastavnicama niz dodatnih aktivnosti u karijeri od biranja udžbenika, uporabe matematičkog, geometrijskog i statističkog softvera (radi demonstracija, sastavljanja tekstova, testova, prezentacija i ostalih nastavnih materijala), korištenja statistike u raznim analizama u karijeri do razumijevanja popularne prirodoslovne literature koja će omogućiti učiteljima da prate korak s razvojem tehnike, tehnologije i znanosti, te razumiju, i mogu prenositi, svoje razumijevanje suvremenog svijeta u 21. stoljeću. Kao profesionalci u obrazovnom području, učitelji bi trebali biti omogućeni da razumiju diskurs u kojem se kreću diskusije u suvremenoj metodici predmeta u kojima matematika ima ulogu te razni pokušaji reforme, inovacija i slično (vidi mathematics education).

Velika pažnja je dana logici, osnovama izražavanja i zapisivanja logičkog slijeda razmišljanja i računanja. Posljednjih godina s jedne stranke tehnologija, umjetna inteligencija, poslovni i računalni algoritmi, dovode do matematizacije, automatizacije i formalizacije mnogih procesa u svijetu oko nas, no s druge strane, brz način života, statistički efikasna no plitka komunikacija procesa (koji se često svodi na pretraživanje statistički bliskih pojmova, radije nego na analizu) i drugi fenomeni dovode do erozije jasnog izražavanja, analitičkog i logičkog zaključivanja i opravdanja ljudskog djelovanja te ljude često svodi na objekte, radije nego na subjekte procesa (tehnološko i procesno zaglupljivanje). U obrazovanje treba vratiti elemente koji jačaju samosvijest čovjeka kao racionalnog bića i sposobnost da u svoje racionalno zaključivanje bude siguran i da ga može i želi rabiti u životu i komunikaciji. Djeca osjećaju emocionalne i logičke nesigurnosti učitelja, pa se te nesigurnosti često prenašaju na djecu, koja time gube dio svog talenta i slobode. Razumijevanje učitelja na znatno višem nivou im omogućuje da biraju metode matematičkom modeliranja i rješavanja problema predviđajući unaprijed njihove prednosti i nedostatke, nalaze prečice ili približne ocjene, da apstrahiraju problematiku i time je kontroliraju.

Nesigurnosti nastavnika, pisaca udžbenika, nedorečenost komunikacije i nebriga i nepromišljenost profesionalnih matematičara doveli su do svođenja učenja matematike, testiranja znanja matematike i stereotipa o matematici koji ih čine formulaičnim, nefleksibilnim, dosadnim i neprimjenjivim. Na primjer u posljednjih nekoliko desetljeća znatno se smanjilo korištenje tekstualnih i geometrijski zadanih zadataka u učenju matematike, i računi se zadaju u obliku koji je u obliku školskih simbola i formula lišenih konteksta i najvećeg dijela značenja. Pažnju trebamo obratiti suštini i demistificirati skraćene i nedorečene procese koji reduciraju tu praksu (npr. svođenje procesa na formule, polovični zapis i nerazumijevanje značenja i korištenja potonjih).

Created on July 3, 2018 at 10:27:50. See the history of this page for a list of all contributions to it.