Zoran Skoda
zadarmat3malitest1

Primjer zadataka kakvi se mogu pojavljivati na malom testu

 1. Skiciraj parabolu y=x 2x2y = x^2 - x - 2 i nađi koordinate njenog tjemena, i koordinate sjecišta s osima xx i yy.

 2. Koje su od slijedećih funkcija parne, koje su neparne, a koje nisu ni parne ni neparne ? a) f(x)=x 21f(x) = x^2 -1 b) g(x)=x 31g(x) = -x^3 - 1 c) h(x)=xx 31+x 2h(x) = \frac{x - x^3}{1 + x^2} d) k(x)=x+1k(x) = x + 1

 3. Nađi domenu funkcije f(x)=x+1(x3)(x+2)f(x) = \frac{x+1}{(x-3)(x+2)}.

 4. Podijeli polinom P=x 3+x+1P = x^3 + x + 1 polinomom Q=x 25Q = x^2 - 5 s ostatkom.

 5. Nađi grafički rješenje sustava nejednadžbi (x1)(x+3)0(x-1)(x+3) \geq 0, x 2+5<1x^2 + 5 \lt 1.

 6. Definiraj Dedekindov rez na skupu racionalnih brojeva.

 7. Što je to polje ?

 8. Što je to niz racionalnih brojeva ?

 9. Definiraj uređaj na polju racionalnih brojeva, tj. kad kažemo da razlomak a/ba/b ima veću vrijednost od razlomka c/dc/d ?

 10. Što je to razlomak ?

 11. Kad za niz racionalnih brojeva kažemo da je Cauchyjev ?

 12. Kako definiramo realne brojeve pomoću Cauchyjevih nizova ?

 13. Koji je kriterij za decimalni broj kad on predstavlja racionalan broj ?

 14. Napiši argument koji pokazuje da 2\sqrt{2} nije racionalan broj.

 15. Što ti znači kad kažemo da je skup racionalnih brojeva gust ?

 16. Što je graf funkcije f:ABf:A\to B ?

 17. Napiši svojstvo asocijativnosti skupa realnih brojeva s obzirom na zbrajanje.

 18. Što je to realna funkcija ?

 19. Kad kažemo da je realna funkcija omeđena ?

 20. Koje realne funkcije zovemo elementarnim funkcijama ?

 21. Što je to Arhimedov aksiom za skup realnih brojeva ?

 22. Napiši beskonačni periodički broj 12.121414141414...12.121414141414... kao razlomak.

Kod učenja koristi linkove na zadarmat3 i bilješke s predavanja. Vidi također razlomak, funkcija, realni broj, polje.

category: zadarmat3

Last revised on November 8, 2017 at 09:12:55. See the history of this page for a list of all contributions to it.