Zoran Skoda
hom11lec14

Srijeda, 15. 2. 2012. u 16 sati.

Coursepage hom11connections. Next lecture 15, previous lectures 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13?.

Kako je zasnivanje plosnatih koneksija ekvivalentno pristupu kristala, a pristup kristala je specijalni slučaj problema silaska. Danas ćemo onda detaljnije pričati o općem problemu silaska, da ne bi ta opća teorija bila nejasno mjesto. Usporedi i moj odgovor na MathOverflow ovdje.

Jako opširna referenca su Vistolijeve lekcije, koje su napisane za studente algebarske geometrije:

Ja ću malo skicirati i pristup premo komonada, odnosno Beckov teorem o komonadičnosti. Taj pristup je vezan uz pristup koneksijama preko Roiterovog teorema.

Razumijevanje silaska preko komonada se može šire razumjeti u simplicijalnom jeziku. Svaka komonada generira augmentirani kosimplicijalni objekt. To je objašnjeno npr. u C. Weibelovoj “Homological algebra”, 8.6. Kratki uvod u simplicijalne objekte je i u zapisu moje lekcije homotopija lekcija9 iz 2009/2010.

Last revised on February 28, 2012 at 14:40:59. See the history of this page for a list of all contributions to it.