Zoran Skoda
hom11lec6

  1. prosinac 2011. Coursepage hom11connections. Previous lectures 1,2,3,4,5. Future lectures: 7 (18.1.2012),8,9,10,11,12, 13,14,15,16,zadaci.

Glavna tema su diferencijabilne 1-forme koje određuju Ehresmannove koneksije (“forme koneksija”), kako u kontekstu glavnih, tako i u kontekstu vektorskih svežnjeva. Tim 1-formama se ponovno bavimo u lekciji 9.

Skicirana je i bird eye view slika koneksija u raznim avatarima (polja horizontalnih potprostora, funktor paralelnog transporta, forma koneksija, Christoffelovi simboli, koneksija na vanjskoj algebri itd.).

Ovo je standardni materijal koji se nalazi npr. u Postnikovu (Lekcii po geometrii, sem. IV), u Kobayashi-Nomidzu vol. I, te u Chapter 6 od

  • J. L. Dupont, Fibre bundles and Chern-Weil theory, Univ. of Aarhus 2003, 115 pp. pdf

Last revised on February 29, 2012 at 23:12:55. See the history of this page for a list of all contributions to it.