Zoran Skoda
hom11lec16

Srijeda 22. 2. 2012. u 16 sati u 105. Coursepage hom11connections. Next lecture 17, previous lectures 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,zadaci.

Na ovom predavanju smo radili simplicijalne objekte s par napomena kako se oni pojavljuju u teoriji silaska, koja je predmet zadnjih nekoliko predavanja. Simplicijalni objekti su napravljeni doslovno slijedeći jednu lekciju od preklani:homotopija lekcija9, uz mala skraćivanja.

Uz to, napravili smo nešto detalja o reprezentabilnim funktorima i Yonedinoj lemi, koja je na ovoj stranici: Yonedina lema.

Last revised on April 4, 2012 at 20:42:29. See the history of this page for a list of all contributions to it.