Zoran Skoda
hom11lec8

Pondjeljak 23. 1. 2012. u 18 sati. Slijedeća lekcija je u srijedu 25.1. u 16 sati. Coursepage hom11connections. Other lectures 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,zadaci.

Prvi dio lekcije: motivacija za plosnatost koneksije preko primjera diferencijalnih jednadžbi: zakrivljenost je nula u asociranoj jednadžbi za nalaženje baždarske transformacije, ako se diferencijalna jednadžba promatranog tipa dx/dt=Axd x/dt = - A x, gdje je xx vektor a AA matrica, može (lokalno) baždarskom transformacijom svesti na trivijalnu. jednadžbu dy=0d y = 0 supstitucijom y=gxy = g x gdje je g=g(t)GL(n)g = g(t)\in GL(n) – kad je prostor parametera općenitiji od intervala, neka mnogostrukost, onda je jednadžba dx=Bxd x = - B x gdje je BB matrica formi. Ta diskusija se može naći u Dupontovoj knjizi, na početku, tj. str. 6-12 u

  • J. L. Dupont, Fibre bundles and Chern-Weil theory, Univ. of Aarhus 2003, 115 pp. pdf

U drugom dijelu lekcije ispričao sam motivaciju za sintetičku diferencijalnu geometriju i njenu vezu s teorijom deformacija.

Last revised on February 29, 2012 at 23:18:09. See the history of this page for a list of all contributions to it.